ADR

Iedere conflictsituatie vraagt om een andere aanpak. Een geschil tussen een individuele burger en een bestuursorgaan over een vergunning kan zich bijvoorbeeld lenen voor keukentafelgesprek of een mediation, maar een complex milieuvraagstuk met tegengestelde belangen vraagt om een inclusiever en kennis-intensiever traject zoals beleidsbemiddeling.

Daarom gebruiken wij in ons werk een (zelf-ontwikkeld) ADR-model. ADR staat bij ons voor Appropriate Dispute Resolution, de kunst van het vinden van de geëigende vorm van geschilbeslechting voor een concrete kwestie. Dat betekent dat wij in een traject altijd als eerste stap een situatieanalyse maken en op basis daarvan kijken welke vorm van procesbegeleiding zinvol en kansrijk is.

Dat kan een (formele) mediation zijn maar in veel gevallen ook iets anders: bijvoorbeeld beleidsbemiddeling in het geval van een vastgelopen beleidstraject, verbindend onderzoek bij een inhoudelijk maar niettemin controversieel vraagstuk, zelfs arbitrage of een (afgekaderd) juridisch traject als er specifieke rechtsvraag beantwoord moet worden!

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoef je in een conflictsituatie niet te kiezen tussen mediation of een juridisch traject. Een goede ADR-analyse van de situatie wijst uit welke vragen beantwoord moeten worden en welke (gezamenlijke) stappen daarvoor nodig zijn. Alleen op die manier kom je echt tot integrale, multidisciplinaire en duurzame oplossingen.

Wil je meer informatie of telefonisch contact over ADR, dan kun je dat hier aanvragen

Contact

Vul jouw gegevens in en wij nemen meteen contact met je op.