De toekomst van conflicthantering in het publieke domein

Congres voor overheidsmediators

Bij de overheid werkzame mediators zijn pioniers en voorvechters. Hun missie is om (dreigende) conflicten in het publieke domein op een vreedzame en duurzame manier te beslechten en onnodige botsingen in de toekomst te voorkomen. Zij staan als ambtenaar-mediators letterlijk tussen de samenleving en de overheid in en krijgen ook te maken met ingewikkelde en geëscaleerde en gepolariseerde conflicten.

Tegelijk hebben zij te maken met collega’s en werkprotocollen die (nog) steeds een autoritaire en daarmee antagonistische houding ten opzichte de maatschappij innemen. Om hun missie te volbrengen moeten zij hun eigen overheidsorganisatie en hun op inhoud gerichte en formalistische collega’s conflictvaardiger maken. Zoals de beperkte resultaten van 10 jaar het programma Prettig Contact met de Overheid laten zien, is dat geen eenvoudige opgave.

In het voorjaar van 2023 organiseren wij een landelijk congres voor (bij de overheid werkzame) overheidsmediators. Het doel van dit tweedaagse congres is om overheidsmediators uit verschillende regio’s en van verschillende soorten overheidsorganisaties blijvend met elkaar in contact te brengen, hen nieuwe vaardigheden en werkmodellen aan te reiken en een oplossing te vinden voor de grootste uitdaging van allemaal: het verankeren van ADR en mediation bij overheidsorganisaties!

Tijdens het congres wordt ook besproken hoe het (online) Platform voor Overheidsmediators verder uitgebouwd en ingezet kan worden.

Programma

Het programma van dit congres is nog in ontwikkeling maar de inschrijving is al wel geopend. Samen met (bij de overheid werkzame) overheidsmediators zijn wij bezig om de leerbehoeften van deze bijzondere groep professionals in kaart te brengen en modellen en instrumenten te creëren waarmee zij ADR en mediation beter kunnen verankeren in hun organisatie.

Dag 1

Ochtend

Plenaire lezing ‘De toekomst van conflicthantering in het publieke domein’
Lezing en vraaggesprek met initiatiefnemer mediator en trainer Aik Kramer

Middag

Workshop ‘Een praktisch ADR-model voor overheidsmediators’
Een werkmodel en beslisboom voor het bepalen van de juiste vorm van procesbegeleiding in een concreet (potentieel) conflict of geschil

Tijdens het avondprogramma gaan deelnemers in subgroepen in gesprek over stellingen en dilemma’s

Dag 2

Ochtend

Workshop ‘Inbedding ADR en mediation in overheidsorganisaties’
Een model voor de inbedding van ADR en mediation in de werkprocessen van een overheidsorganisatie en een assessment-instrument om de conflictvaardigheid van overheidsprofessionals (niet zijnde mediators) te vergroten

Middag

Workshop ‘Beleidsbemiddeling in de praktijk’
Een workshop over de toepassing van mediation en mediationtechnieken bij ingewikkelde beleidskwesties met tegengestelde belangen en participatie-vraagstukken

Ontmoeting en netwerken
Omdat het samenbrengen van overheidsmediators uit het hele land en van verschillende overheidsorganisaties een doel op zichzelf is, biedt het programma extra veel ruimte en tijd voor onderlinge ontmoetingen, kennismaking en verdiepende gesprekken.

Schrijf je (alvast) vrijblijvend in voor het congres. Zodra het programma definitief is, krijg je dat toegezonden en kun je je definitief inschrijven. Bij definitieve inschrijving krijg je direct toegang tot het online Platform voor Overheidsmediators.

Workshops en lezingen

Wij verzorgen ook laagdrempelige workshops en lezingen over beleidsbemiddeling, mediation en gerelateerde onderwerpen. Wij kunnen een algemeen (maar niettemin prikkelend) verhaal houden over de uitdagingen van conflicthantering in het publieke domein, maar wij kunnen op verzoek ook een bepaald onderwerp adresseren.

In een lezing houdt een beleidsbemiddelaar een verhaal. Denk bijvoorbeeld aan een betoog over het verschijnsel ‘Niet in mijn achtertuin!’ of conflicthantering en mediationvaardigheden voor overheidsprofessionals. Een lezing duurt tussen de 45 en 90 minuten. Er is natuurlijk ruimte voor vragen en discussie, maar verder is er beperkte interactie met het publiek.

Het doel van een workshop is om de deelnemers bepaalde vaardigheden en instrumenten aan te
reiken. De workshopgever vertelt een verhaal en bespreekt theorie maar gaat vervolgens een stap
verder en oefent relevante vaardigheden, bijvoorbeeld door middel van een rollenspel. Dit betekent dat er
veel meer interactie met de deelnemers is en dat die ook zelf aan de slag gaan. Een workshop duurt
dan ook meestal een dagdeel of twee dagdelen. Ook hier leveren we met plezier maatwerk.

We hebben twee standaard-workshops:
– Mediation-vaardigheden voor overheidsprofessionals
– Beleidsbemiddeling in het kort

Neem contact op

Ik wil me inschrijven voor het congres

Contact

Vul jouw gegevens in en wij nemen meteen contact met je op.