De toekomst van conflicthantering in het publieke domein

Workshop en lezingen

Bij de overheid werkzame mediators zijn pioniers en voorvechters. Hun missie is om (dreigende) conflicten in het publieke domein op een vreedzame en duurzame manier te beslechten en onnodige botsingen in de toekomst te voorkomen. Zij staan als ambtenaar-mediators letterlijk tussen de samenleving en de overheid in en krijgen ook te maken met ingewikkelde en geëscaleerde en gepolariseerde conflicten.

Tegelijk hebben zij te maken met collega’s en werkprotocollen die (nog) steeds een autoritaire en daarmee antagonistische houding ten opzichte de maatschappij innemen. Om hun missie te volbrengen moeten zij hun eigen overheidsorganisatie en hun op inhoud gerichte en formalistische collega’s conflictvaardiger maken. Zoals de beperkte resultaten van 10 jaar het programma Prettig Contact met de Overheid laten zien, is dat geen eenvoudige opgave.

Workshops en lezingen

Wij verzorgen ook laagdrempelige workshops en lezingen over beleidsbemiddeling, mediation en gerelateerde onderwerpen. Wij kunnen een algemeen (maar niettemin prikkelend) verhaal houden over de uitdagingen van conflicthantering in het publieke domein, maar wij kunnen op verzoek ook een bepaald onderwerp adresseren.

In een lezing houdt een beleidsbemiddelaar een verhaal. Denk bijvoorbeeld aan een betoog over het verschijnsel ‘Niet in mijn achtertuin!’ of conflicthantering en mediationvaardigheden voor overheidsprofessionals. Een lezing duurt tussen de 45 en 90 minuten. Er is natuurlijk ruimte voor vragen en discussie, maar verder is er beperkte interactie met het publiek.

Het doel van een workshop is om de deelnemers bepaalde vaardigheden en instrumenten aan te
reiken. De workshopgever vertelt een verhaal en bespreekt theorie maar gaat vervolgens een stap
verder en oefent relevante vaardigheden, bijvoorbeeld door middel van een rollenspel. Dit betekent dat er
veel meer interactie met de deelnemers is en dat die ook zelf aan de slag gaan. Een workshop duurt
dan ook meestal een dagdeel of twee dagdelen. Ook hier leveren we met plezier maatwerk.

We hebben twee standaard-workshops:
– Mediation-vaardigheden voor overheidsprofessionals
– Beleidsbemiddeling in het kort

Neem contact op

Contact

Vul jouw gegevens in en wij nemen meteen contact met je op.