Slimme oplossingen voor feilende beleidskwesties

Opleiding

6-daagse opleiding tot beleidsbemiddelaar

Beleidsbemiddeling is een innovatieve, krachtige methodiek om bestuurlijke impasses te doorbreken en tegenstrijdige belangen in beleidskwesties te verzoenen. Door middel van een speciaal voor het openbaar bestuur ontwikkeld stappenplan en klassieke mediation-interventies, creëert beleidsbemiddeling duurzame oplossingen en nieuwe samenwerkingen op het gebied van ruimtelijke ordening, in het sociaal domein en voor openbare orde en veiligheid.

”De opleiding biedt een mooie mix van doen en luisteren.

Als deelnemer was ik constant bezig en betrokken.”

– cursist

Blok 1

Tijdens deze twee dagen worden de betekenis en de werkwijze uitgebreid theoretisch behandeld.
De trainers zijn ervaren beleidsbemiddelaars en koppelen de theorie aan hun eigen praktijkervaringen. Hiertoe brengen zij ook hun eigen casussen in. Ervaringen van de cursisten worden meegenomen en de individuele leerdoelen worden vastgelegd.

Tijdens deze eerste twee dagen wordt de rol van de overheid besproken. De zes fasen beleidsbemiddeling worden behandeld en de eerste drie fasen worden verder uitgediept. Deze drie fasen worden middels rollenspelen geoefend.

Programma
Het gaat om een zesdaagse opleiding, drie blokken van twee aaneengesloten dagen.
Het programma van de opleiding ziet er als volgt uit:

Fase 1: Conflictanalyse
De bemiddelaar moet altijd eerst zelf een analyse maken vóórdat hij de partijen tegemoet treedt. Dit doet hij onder andere door afzonderlijk met iedere partij een vraaggesprek te voeren.

Fase 2: Een gezamenlijk proces starten
Het draait in deze fase om twee zaken:
(a) Het betrekken (motiveren en mobiliseren) van alle partijen in een gezamenlijk proces
(b) Het opstellen van spelregels en het maken van het procesontwerp en het vaststellen van bestuurlijke kaders.

Fase 3: Het conflict in kaart brengen
Iedere partij spreekt haar visie van het probleem uit en de belangen worden genoteerd met aandacht voor rechtspositie en machtsverhoudingen. In deze fase worden ook eventuele technische vragen geformuleerd. Daarnaast wordt in het eerste blok ook aandacht geschonken aan visualisatie-technieken die de beleidsbemiddelaar kan gebruiken tijdens het proces.

Blok 2

Deze twee dagen starten wij met een terugblik op de eerste drie fasen, aan de hand van casuïstiek en vragen van de cursisten. Daarna worden fase vier, vijf en zes van beleidsbemiddeling verder uitgediept en middels rollenspelen beoefend. De casussen van cursisten worden behandeld.

Fase 4: Brainstormen over oplossingen
Als alle belangen en aspecten in beeld zijn en de technische vragen beantwoord zijn, komt de overgang naar de onderhandelingsfase. Voordat het echte onderhandelen kan beginnen moeten er eerst zoveel mogelijk oplossingen worden gegenereerd. In deze fase gaat het om het verkennen van mogelijke oplossingen zonder dat gekeken wordt naar de haalbaarheid en de wenselijkheid.

Fase 5: Onderhandelen en de besluitvorming
Welke onderhandelingsstijlen zijn er en wat is je eigen voorkeursstijl? Om zich te kunnen committeren aan een oplossing moeten de partijen afspraken met elkaar maken en onderhandelen over de voorwaarden van hun nieuwe samenwerking. Om samen een besluit te nemen moeten ze eerst consensus vinden.

Fase 6: Besluiten nemen en een overeenkomst sluiten
Uitleg over interactieve besluitvorming, het opstellen van een overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een bestuurlijk advies, een convenant of een publiek-private samenwerking. Alle besluiten worden samen genomen. Communicatie en monitoring zijn belangrijke onderwerpen in deze fase.

Blok 3

Deze laatste twee dagen starten wij met een terugblik op blokken 1 en 2. Ook zal er een verdiepingsslag gemaakt worden aan de hand van vragen van de cursisten. Verder zullen wij door middel van rollenspelen beleidsbemiddelingen verder oefenen, zodat de cursisten alle bemiddelingstechnieken kunnen uitproberen en ervaren.

Praktische info

De opleiding kost € 2.995,00 (exclusief BTW), inclusief cursusmateriaal, accommodatie en lunches. Eventuele overnachtingen en diners zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Het studiemateriaal van de opleiding bestaat uit:

  • Beleidsbemiddeling – een praktische oplossing voor maatschappelijke conflicten van Aik Kramer
  • Bruggenbouwers – het verbindende werk van mediators in een verdeelde samenleving van Aik Kramer
  • Een uitgebreide cursusmap met handouts, werkbladen en verdiepende literatuur
  • Een speciaal voor de opleiding ontwikkeld kaartspel over het beleidsbemiddelingsproces

Data en locatie Najaarstraining 2020:
Blok 1: 15 en 16 september
Blok 2: 6 en 7 oktober
Blok 3: 17 en 18 november

Voorlopige data Voorjaarstraining 2021:
Blok 1: 18 en 19 maart
Blok 2: 15 en 16 april
Blok 3: 27 en 28 mei

De cursuslokatie is doorgaans Hotel Van der Valk Breukelen.
(In verband met de corona-maatregelen kan het ook zijn dat we een andere corona-veilige locatie kiezen.)

Bewijs van deelname en PE-punten
Na afloop van de opleiding krijgen alle deelnemers een bewijs van deelname. MfN-geregistreerde mediators ontvangen 36 PE punten. Daarnaast is deze training erkend in het kader van het Reglement permanente opleiding (PE/CPD) van het internationale ADR-register. In dat kader levert de training ook 36 PE/CPD punten op.

Studietijd
Omdat iedere cursist met persoonlijke kennis en ervaring aan de opleiding begint, is het moeilijk aan te geven wat de studiebelasting is. De ervaring leert dat je tijdens de drie maanden van de opleiding wel 10 tot 15 uur nodig zult hebben om goed voorbereid op de cursusdagen te verschijnen.

Netwerk en Helpdesk
Al onze cursisten krijgen na afloop de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij het Netwerk Beleidsbemiddeling.
Dat geeft je onder andere toegang tot onze helpdesk en verdiepingsworkshops.

Trainers
Aik Kramer, Frans Spekreijse, Nicole van Gelder en Hans Bekkers

Meer informatie
Via het secretariaat: Annelies Thomas, info@beleidsbemiddeling.nl, telefoon: 06 – 53 94 20 31.
Zij regelt op verzoek een telefonisch overleg met één van de trainers.

Deze training heeft een open inschrijving maar kan ook in-company worden uitgevoerd.

Schrijf je in voor de opleiding

6-daagse opleiding tot beleidsbemiddelaar

Vul jouw gegevens in en wij nemen contact met je op voor alle details.