Onafhankelijke, kundige
procesbegeleiding…

Met hart voor de publieke zaak!

Najaar 2023 Unieke editie Opleiding!

Najaar 2023 geven Aik Kramer en Frans Spekreijse, de ontwikkelaars van de Opleiding tot Beleidsbemiddelaar nog één keer zelf de opleiding, voordat zij het stokje overdragen aan de volgende generatie. Wil jij de kneepjes van het vak leren van deze twee specialisten en meedoen aan de speciale afscheidseditie van deze opleiding, waarin allerlei extra instrumenten en inzichten worden gedeeld? Klik dan op de knop hieronder!

Taking decisions for the future top view shoe with tree directions arrow choices , left, right or move forward

ADR

Iedere conflictsituatie vraagt om een (iets) andere aanpak.

Een geschil tussen een individuele burger en een bestuursorgaan over een vergunning kan zich bijvoorbeeld lenen voor keukentafelgesprek of een mediation, maar een complex milieuvraagstuk met tegengestelde belangen vraagt om een inclusiever en kennis-intensiever traject zoals beleidsbemiddeling. Daarom beginnen wij altijd met een ADR-analyse die uitwijst welke vorm van procesbegeleiding zinvol en kansrijk is.

Overheidsmediation

Conflicten en geschillen over:

 • Vergunningen, bijvoorbeeld bouw, kap, horeca, etc.
 • Toewijzing van hulpvoorzieningen
 • Funderingsherstel
 • Handhavingsbeschikkingen
 • Subsidies
 • Arbeidsconflicten binnen overheidsorganisaties

Overheidsmediation richt zich op kleinere conflicten en geschillen, bijvoorbeeld over een bouwvergunning, handhaving, een uitkering, een toeslag of andere soort individuele overheidsbeschikking.

Overheidsmediation is het kleine broertje van beleidsbemiddeling maar net zo effectief. Door een overheidsmediator in te schakelen, kan een kostbare juridische procedure worden voorkomen. De overheid en de burger hebben ook een relatie – om geschillen op te lossen, moet je ook in die relatie investeren!      Lees meer >>>

Wat is beleidsbemiddeling?

Beleidsbemiddeling is een innovatieve, doelgerichte methodiek om bestuurlijke impasses te doorbreken en tegenstrijdige belangen in beleidskwesties te verzoenen.

Door middel van een speciaal voor het openbaar bestuur ontwikkeld stappenplan en klassieke mediation-interventies, creëert beleidsbemiddeling duurzame oplossingen en nieuwe samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening, in het sociaal domein en voor openbare orde en veiligheid.
Lees meer >>>

Slimme oplossingen voor:

 • NIMBY-protest van burgers
 • Stakeholder participatie
 • Complexe ruimtelijke opgaven
 • Bestuurlijke impasses
 • Publiek-Private samenwerking
 • Samenwerking in het Sociaal Domein

Opleidingen

Conflicthantering in het publieke domein is een vak apart. Wil je als mediator succesvol zijn op dit terrein en impact maken, dan vraagt dat specifieke vaardigheden en kennis. Je moet er zelf bepaalde mediation-gewoonten voor afleren!

Wij bieden drie inmiddels opleidingen aan: een brede Basisopleiding tot ADR-Overheidsmediator, de Opleiding tot Beleidsbemiddelaar en het Pad naar Meesterschap, een verdiepingsopleiding voor ervaren (overheids)mediators.

“De opleiding was nuttig, leerzaam en leuk! Het enthousiasme van de trainers werkt aanstekelijk…”

– Peter Klaver, senior juridisch adviseur en mediator gemeente Haarlemmermeer

Bezoek onze uitgebreide bibliotheek voor overheidsprofessionals, overheidsmediators
en beleidsbemiddelaars. Hier vind je actuele blogs, podcast, artikelen en rapporten die gaan over conflicthantering in het publieke domein, openbaar bestuur en beleidsvorming.

Bestuurlijke coaching

44_rollenspel_bericht

Vanwege onze ervaring in het openbaar bestuur (als mediators maar ook als bestuurders) worden we regelmatig gevraagd om bestuursorganen, directies of management-teams te adviseren.

De aanleiding daarvoor kan een concrete kwestie of conflict zijn, maar ook de wens om competenties te vergroten of het conflictmanagement van de organisatie te versterken. Onze coaching is laagdrempelig, discreet en gebaseerd op jarenlange praktijkervaring bij verschillende overheden.

Boeken

Beleidsbemiddeling – een praktische oplossing voor maatschappelijke conflicten (Mediationreeks Sdu) geschreven door mr. Aik Kramer laat zien hoe je met behulp van mediation-vaardigheden complexe beleidskwesties en bestuurlijke impasse kunt doorbreken.

In de essaybundel Bruggenbouwers, onder redactie van mr. Aik Kramer, nemen (publieke) mediators je mee in hun werk – van een windmolenpark op zee naar een middelbare school, en van de jungle van Zuid-Afrika naar het kantoor van de Belastingdienst.

Opdrachtgevers

Ontvang GRATIS een hoofdstuk van Beleidsbemiddeling. En blijf op de hoogte.

Ontvang een hoofdstuk van Beleidsbemiddeling. En blijf op de hoogte.

Ontvang GRATIS een hoofdstuk van het goed ontvangen boek