Opstand in de polder – in gesprek met burgemeester Bert Blase

Bert Blase is burgemeester van Heerhugowaard, aangesloten bij Code Oranje en auteur van het boek ‘Opstand in de polder – op weg naar een nieuwe democratie’ dat recentelijk is verschenen bij Binnenlands Bestuur.

In dit boek betoogt Blase dat we aan het begin van een grote omwenteling staan: ouderwetse (verzuilde) politieke partijen zullen plaatsmaken voor lokale partijen, ‘pop-up partijen’ en allerlei vormen van burgerparticipatie.

Maar hoe verhouden politiek en participatie zich tot elkaar? Durven politici (een deel van) hun macht uit handen te geven? Wat heeft de politiek nodig om ruimte te maken voor maatschappelijke initiatieven en (kritische) maatschappelijke betrokkenheid?

Luister hier naar ons gepassioneerde gesprek!