cirkel_927

Opleidingen

Conflicthantering in het publieke domein is een vak apart. Wanneer een burger, een belangengroep of een bedrijf de strijd met de machtige overheid aangaat, dan leidt dit vaak tot langslepende, energie-slurpende trajecten. Wil je als mediator succesvol zijn op dit terrein en echt impact hebben, dan vraagt dat specifieke vaardigheden, kennis en ervaringen. Je moet er zelfs bepaalde gewoonten voor afleren! Onze opleidingen bieden praktische werkmodellen en veel tijd en ruimte voor oefening en verdieping.

Beleidsbemiddeling

In deze opleiding leer je complexe (beleids)kwesties met tegengestelde belangen oplossen met behulp van bemiddelingstechnieken. In deze unieke opleiding reiken ervaren beleidsbemiddelaars vaardigheden en werkmodellen aan die je direct kunt gebruiken in je werk als overheidsprofessional of zelfstandig bemiddelaar.

Mediation in het Publieke Domein

Unieke brede basisopleiding voor het publieke domein.

In de publieke ruimte ontmoeten meerdere actoren, mensen, organisaties en instanties elkaar dagelijks. Al deze actoren hebben verschillende behoeften. Soms gezamenlijke, even zo vaak tegengestelde behoeften. Deze complexe interactie van verschillen geeft veel mogelijkheden en leidt tegelijkertijd, soms onbewust en ongewild, tot gedoe en lastige conflicten.

Pad naar Meesterschap

Het doel van het Pad naar Meesterschap is om het vak van overheidsmediation (met inbegrip van beleidsbemiddeling) in Nederland naar een hoger niveau te tillen. Op basis van intervisie en leerbehoeften stellen we een verdiepend programma samen en door middel van realistische oefeningen en rollenspellen breiden de soortgenoot-deelnemers hun gereedschapskist uit.

“De opleiding heeft een mooie mix van doen en luisteren.
Als deelnemer was ik constant bezig en betrokken.”

-Arja de Waal, projectleider en mediator gemeente Den Helder (over de Opleiding tot Beleidsbemiddelaar)

”Ik ben al een tijd mediator, maar dit is andere koek…
De opleiding is een verdieping van mijn mediatorschap.”

-Dick Hendriks, jurist, interim manager en mediator (over de Opleiding tot Beleidsbemiddelaar)