Overheidsmediation

Overheidsmediation richt zich op individuele conflicten en geschillen waar de overheid direct of indirect bij betrokken is. Denk bijvoorbeeld aan een conflict over een (bouw)vergunning, een conflict tussen een cliënt en een zorg-aanbieder of een conflict tussen twee organisaties over samenwerking of geld. Overheidsmediation is een effectieve en relatief goedkope manier om een geschil op te lossen en kan in plaats van of in aanvulling op een (juridische) procedure worden ingezet.

Mediation raakt steeds beter ingebed in de Nederlandse samenleving en het Nederlandse rechtssysteem. Rechters verwijzen steeds vaker door naar mediators voordat zij uitspraak doen in een zaak. Gemeenten passen steeds vaker mediationvaardigheden toe in hun contacten met burgers. Mensen weten steeds beter hun weg te vinden naar een mediator wanneer zij een conflict met iemand hebben, bijvoorbeeld bij een echtscheiding, een arbeidsconflict of buurtbemiddeling.

Onze mediators zijn gespecialiseerd in conflictsituaties die zich in of aan de rand van het publieke domein afspelen. Het spreekt voor zich dat een mediation tussen een bewoner en een gemeente een andere tak van sport is dan een echtscheiding. Wanneer een van de partijen een overheid is, dan kan er sprake zijn van een verschil in macht. De overheid heeft meer middelen tot haar beschikking dan een individuele burger en heeft daardoor de overhand. Mediation creëert meer gelijkheid.

Aan de andere kant moet de (vertegenwoordiger van de) overheid altijd rekening houden met het algemeen belang èn met wet- en regelgeving en kunnen er niet zomaar toezeggingen worden gedaan. Wi je een conflict of geschil met de overheid oplossen, dan moet je daar ook rekening mee houden. Kortom, ook voor (individuele) kwesties met de overheid, is het aan te bevelen een gespecialiseerde mediator in te schakelen. Die hebben wij in huis. In de loop der jaren hebben we de nodige ervaring opgedaan in bijvoorbeeld de volgende situaties:

Conflicten en geschillen over:
– vergunningen, bijvoorbeeld bouw, kap, horeca, etc.
– toewijzing van hulpvoorzieningen
– funderingsherstel
– handhavingsbeschikkingen
– subsidies
– arbeidsconflicten binnen overheidsorganisaties

Ga naar het

Bort Koelewijn, oud-burgemeester gemeente Kampen
“Frans Spekreijse is innemend, luistert scherp, oplossingsgericht, vertrouwenwekkend, weet geduld met slagkracht te combineren. Hij heeft kennis van veel facetten van het maatschappelijk leven en het publiek domein.”

Deborah Losser (alias), belanghebbende
“Aik Kramer stond voor ons klaar, ook toen de gemoederen hoog opliepen, en wist de rust weer terug te brengen… Zonder hem waren we nooit tot een oplossing gekomen.”

Contact

Vul jouw gegevens in en wij nemen meteen contact met je op.