Gjalt Schippers

Inzet van mediationvaardigheden loont! – Artikel Gjalt Schippers (2011)

Artikel van mediator Gjalt Schippers uit OCMW Visies 1-2011 Mediation is binnen de overheid in opkomst en blijkt ook steeds meer geaccepteerd te worden als een goed alternatief om conflicten/klachten met burgers en bedrijfsleven te vermijden en/of op te lossen. Onlangs is nog weer eens vastgesteld (eindrapport mediation monitor) dat de inzet van mediation bij …

Inzet van mediationvaardigheden loont! – Artikel Gjalt Schippers (2011) Lees verder »

Over melding, aanvraag en besluit en de noodzaak tot een echt gesprek – Artikel Gjalt Schippers (2016)

Artikel van mediator Gjalt Schippers uit Sociaal Bestek 4-2016 In tijden van economische crisis ziet onze overheid doorgaans aanleiding om het systeem van sociale zekerheid te herzien. Zo ook in de recente periode van economische en financiële malaise. De wetgever heeft beoogd het systeem meer activerend, rechtvaardiger, socialer en transparanter te maken. Om dat waar …

Over melding, aanvraag en besluit en de noodzaak tot een echt gesprek – Artikel Gjalt Schippers (2016) Lees verder »

Kansen voor effectievere geschilbeslechting in het bestuursrecht – Artikel Gjalt Schippers (2016)

Artikel van mediator Gjalt Schippers uit Sociaal Bestek 6-2016 Er is een nieuwe mediationwet aanstaande. Deze geeft een belangrijke impuls aan de toepassing van het instrument mediation in, onder andere, het bestuursrecht. Wat zijn de belangrijkste punten uit de wet? Hoe kunnen bestuursorganen er op anticiperen? En hoe kunnen ze hem in de uitvoeringspraktijk verankeren?  …

Kansen voor effectievere geschilbeslechting in het bestuursrecht – Artikel Gjalt Schippers (2016) Lees verder »

Inspiratie: Belgische uitspraak over ADR (Artikel TC 2021)

Illustratie: Tamar Rubinstein Afgelopen december heeft het Belgische Constitutioneel Hof uitspraak gedaan in een zaak tegen de Wet diverse bepalingen burgerlijk recht en bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, die al in 2018 was ingevoerd. De uitspraak is interessant voor de Nederlandse context van mediation omdat daarin een aantal fundamentele rechtsvragen worden beantwoord. Deze kunnen …

Inspiratie: Belgische uitspraak over ADR (Artikel TC 2021) Lees verder »