Kansen voor effectievere geschilbeslechting in het bestuursrecht – Artikel Gjalt Schippers (2016)

Artikel van mediator Gjalt Schippers uit Sociaal Bestek 6-2016

Er is een nieuwe mediationwet aanstaande. Deze geeft een belangrijke impuls aan de toepassing van het instrument mediation in, onder andere, het bestuursrecht. Wat zijn de belangrijkste punten uit de wet? Hoe kunnen bestuursorganen er op anticiperen? En hoe kunnen ze hem in de uitvoeringspraktijk verankeren?