Blogs

ADR-cliëntondersteuning bij (potentiële) geschillen tussen overheid en burger

We wachten nog op het officiële besluit maar in principe heeft Het Ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie toegekend voor een projectvoorstel dat we samen met de Vereniging Mediators bij de Overheid (VMO) en de TU Delft hebben ingediend. Hoera! Het projectvoorstel beschrijft een advies-instrument voor ADR-cliëntondersteuning bij (potentiële) geschillen tussen burger en overheid. …

ADR-cliëntondersteuning bij (potentiële) geschillen tussen overheid en burger Lees verder »

Inzet van mediationvaardigheden loont! – Artikel Gjalt Schippers (2011)

Artikel van mediator Gjalt Schippers uit OCMW Visies 1-2011 Mediation is binnen de overheid in opkomst en blijkt ook steeds meer geaccepteerd te worden als een goed alternatief om conflicten/klachten met burgers en bedrijfsleven te vermijden en/of op te lossen. Onlangs is nog weer eens vastgesteld (eindrapport mediation monitor) dat de inzet van mediation bij …

Inzet van mediationvaardigheden loont! – Artikel Gjalt Schippers (2011) Lees verder »

Over melding, aanvraag en besluit en de noodzaak tot een echt gesprek – Artikel Gjalt Schippers (2016)

Artikel van mediator Gjalt Schippers uit Sociaal Bestek 4-2016 In tijden van economische crisis ziet onze overheid doorgaans aanleiding om het systeem van sociale zekerheid te herzien. Zo ook in de recente periode van economische en financiële malaise. De wetgever heeft beoogd het systeem meer activerend, rechtvaardiger, socialer en transparanter te maken. Om dat waar …

Over melding, aanvraag en besluit en de noodzaak tot een echt gesprek – Artikel Gjalt Schippers (2016) Lees verder »

Kansen voor effectievere geschilbeslechting in het bestuursrecht – Artikel Gjalt Schippers (2016)

Artikel van mediator Gjalt Schippers uit Sociaal Bestek 6-2016 Er is een nieuwe mediationwet aanstaande. Deze geeft een belangrijke impuls aan de toepassing van het instrument mediation in, onder andere, het bestuursrecht. Wat zijn de belangrijkste punten uit de wet? Hoe kunnen bestuursorganen er op anticiperen? En hoe kunnen ze hem in de uitvoeringspraktijk verankeren?  …

Kansen voor effectievere geschilbeslechting in het bestuursrecht – Artikel Gjalt Schippers (2016) Lees verder »

De RES, risico-dialogen en kansen voor samenwerking – in gesprek met Arja de Waal

Arja de Waal werkt als adviseur bij BMC en wordt in die hoedanigheid gedetacheerd bij verschillende soorten overheden, zoals gemeenten en waterschappen. Daarnaast is ze mediator en beleidsbemiddelaar. Zij is een van de 15 beleidsbemiddelaars die deelneemt aan het Pad naar Meesterschap. Lees in dit interview waarom! Waarom heb je ervoor gekozen om mee te …

De RES, risico-dialogen en kansen voor samenwerking – in gesprek met Arja de Waal Lees verder »

Belgische uitspraak over ADR inspiratie voor Nederlandse wetgever (Artikel TC 2021)

Illustratie: Tamar Rubinstein Afgelopen december heeft het Belgische Constitutioneel Hof uitspraak gedaan in een zaak tegen de Wet diverse bepalingen burgerlijk recht en bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, die al in 2018 was ingevoerd. De uitspraak is interessant voor de Nederlandse context van mediation omdat daarin een aantal fundamentele rechtsvragen worden beantwoord. Deze kunnen …

Belgische uitspraak over ADR inspiratie voor Nederlandse wetgever (Artikel TC 2021) Lees verder »

Opstand in de polder – in gesprek met burgemeester Bert Blase

Bert Blase is burgemeester van Heerhugowaard, aangesloten bij Code Oranje en auteur van het boek ‘Opstand in de polder – op weg naar een nieuwe democratie’ dat recentelijk is verschenen bij Binnenlands Bestuur. In dit boek betoogt Blase dat we aan het begin van een grote omwenteling staan: ouderwetse (verzuilde) politieke partijen zullen plaatsmaken voor …

Opstand in de polder – in gesprek met burgemeester Bert Blase Lees verder »

2-daagse Training Mediationvaardigheden voor (overheids)professionals

Wil je weten hoe je omgaat met tegenstellingen en conflicten in het prublieke domein? Ontdek onze 2-daagse training mediationvaardigheden voor overheidsprofessionals. Waarom mediationvaardigheden? Boze burgers. Geïrriteerde collega’s. Stakeholders die niet met elkaar door èèn deur kunnen… Iedere (overheids)professional krijgt te maken met tegenstellingen en conflicten. Onderhuidse conflicten kunnen echter ten koste van creativiteit en productiviteit …

2-daagse Training Mediationvaardigheden voor (overheids)professionals Lees verder »

Beleidsbemiddeling voor de grote grazers Oostvaardersplassen?

Het beheer van de grote grazers op de Oostvaardersplassen is al jaren controversieel en aanleiding voor conflicten. Hoe gaan we om met een dergelijke botsing van waarden en overtuigingen? Ik pleit voor beleidsbemiddeling! Het beheer van de grote grazers Al jaren speelt het probleem over het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen: de …

Beleidsbemiddeling voor de grote grazers Oostvaardersplassen? Lees verder »

Mediation tussen een cafe-exploitant en omwonenden (vaststellingsovereenkomst)

Een tijdje terug werd ik als mediator ingeschakeld in een conflict tussen een cafe-exploitant en omwonenden. De gemeente zag dat zij ook een rol in het geheel speelde en had daarom mediation voorgesteld. De juridische procedures werden opgeschort en ik ging aan de slag… het werd een pittig traject. 

De aanleiding 

Er was al lang …

Mediation tussen een cafe-exploitant en omwonenden (vaststellingsovereenkomst) Lees verder »