Inzet van mediationvaardigheden loont! – Artikel Gjalt Schippers (2011)

Artikel van mediator Gjalt Schippers uit OCMW Visies 1-2011

Mediation is binnen de overheid in opkomst en blijkt ook steeds meer geaccepteerd te worden als een goed alternatief om conflicten/klachten met burgers en bedrijfsleven te vermijden en/of op te lossen. Onlangs is nog weer eens vastgesteld (eindrapport mediation monitor) dat de inzet van mediation bij de overheid in Nederland in vijf jaar tijd verdubbeld is! Toch is het helaas nog geen gemeengoed. Wat houdt overheidsinstanties nu precies tegen om in een (potentieel) conflict eerst de gereedschapskist van mediation open te trekken? Onbekendheid, koudwatervrees of wellicht beide? Alle aanleiding dus om eens wat nader in te gaan op de in’s and out’s van mediation in Nederland en Europa.