Over melding, aanvraag en besluit en de noodzaak tot een echt gesprek – Artikel Gjalt Schippers (2016)

Artikel van mediator Gjalt Schippers uit Sociaal Bestek 4-2016

In tijden van economische crisis ziet onze overheid doorgaans aanleiding om het systeem van sociale zekerheid te herzien. Zo ook in de recente periode van economische en financiƫle malaise. De wetgever heeft beoogd het systeem meer activerend, rechtvaardiger, socialer en transparanter te maken. Om dat waar te kunnen maken, is reparatie van een aantal tekortkomingen nodig.