Samenbrenger – Vormen van ADR voor de overheid (Artikel TC 2020)

Aik Kramer en Hans Bekkers geven een nieuw perspectief op de rol van de overheid in het oplossen van maatschappelijke kwesties en conflicten.

Wat is nu precies de rol van de overheid in het oplossen van maatschappelijke kwesties en conflicten? Waarom zijn overheden soms toch nog terughoudend in het inschakelen van een mediator, terwijl dat duidelijk meerwaarde heeft?

Samen met Hans Bekkers schreef ik een uitgebreid overzichtsartikel over de verschillende manieren waarop de overheid conflicthantering kan inzetten en wat dat betekent voor de rol en positie van het betrokken bestuursorgaan.

We pleiten in dit artikel vervolgens voor een andere kijk op de rol van de overheid bij maatschappelijke kwesties en conflicten: niet als bevoegd gezag of als conflictpartij, maar als samenbrenger (in het Engels: convenor).

Vanuit dit nieuwe perspectief wordt de drempel voor de overheid om gebruik te maken van mediation, beleidsbemiddeling lager en kan zij nog beter gebruik maken van de kansen die ADR biedt.