2-daagse Training Mediationvaardigheden voor (overheids)professionals

Wil je weten hoe je omgaat met tegenstellingen en conflicten in het prublieke domein? Ontdek onze 2-daagse training mediationvaardigheden voor overheidsprofessionals.

Waarom mediationvaardigheden?

Boze burgers. Geïrriteerde collega’s. Stakeholders die niet met elkaar door èèn deur kunnen… Iedere (overheids)professional krijgt te maken met tegenstellingen en conflicten. Onderhuidse conflicten kunnen echter ten koste van creativiteit en productiviteit gaan. Geëscaleerde conflicten kunnen zelfs leiden tot ziekte- en conflictverzuim, ondermijnend gedrag of bedreiging.

Goed conflictmanagement daarentegen maakt werkrelaties en de organisatie als geheel sterker en meer gericht op resultaat en vernieuwing. Weten hoe om te gaan met conflicten loont, op de korte èn op de lange termijn. Maar hoe doe je dat?

Mediationvaardigheden geven je als (overheids)professional de mogelijkheid om méér uit een onderhandeling te halen, betere slecht-nieuws-gesprekken te voeren en conflicten op te lossen. Maar mediation is niet alleen een theoretisch model, het zijn vooral een concrete vaardigheden. Je kunt het slechts gedeeltelijk leren uit een boek, je moet het echt oefenen.

Deze 2-daagse training behandelt de basisprincipes van conflicthantering aan de hand van theorie- en praktijkvoorbeelden uit het publieke domein en reikt vaardigheden aan die direct in praktijk kunnen worden gebracht. Die klassieke mediationvaardigheden zijn:

 • de-escaleren en omgaan met (heftige) emoties
 • omgaan met tegenstrijdige belangen en conflictgedrag
 • individuele en gezamenlijke gesprekken structureren
 • metacommunicatie (over hoe partijen communiceren en met elkaar omgaan)
 • gerichte vragen stellen en interventies plegen
 • actief luisteren, samenvatten, spiegelen en parafraseren
 • schillen (belangen en waarden die onder standpunten liggen blootleggen)
 • het begeleiden van het brainstormen en het onderhandelen
 • afspraken vastleggen in een overeenkomst of convenant

Tijdens deze 2-daagse training ga je als deelnemer door middel van oefeningen en rollenspelen intensief aan de slag met praktische conflicthantering. Ter voorbereiding op de trainingsdagen bestudeer je zelf relevante theorie. Op die manier zorgen we ervoor dat tijdens de training de nadruk ligt op het oefenen van praktische vaardigheden.

Data
17 en 18 september 2024

De trainingslocatie is Bilthoven.
Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 cursisten
Trainer: Frans Spekreijse

Materiaal en kosten
Het materiaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap. De kosten: € 995,00 exclusief 21% BTW. Na afloop ontvang je als deelnemer een bewijs van deelname en worden de PE-punten door ons aangevraagd.

Programma
Tijdens deze 2-daagse oefen je als deelnemer welke mediationvaardigheden je kunt inzetten om conflictpartijen tot een dialoog te laten komen. Omdat de focus ligt op toepassing in het publieke domein, geeft de training ook inzicht in wat nodig is om als (overheids)organisatie conflicthantering te verankeren in werkprocessen. Aan de orde komen:

 • Wat is mediation en hoe ziet zo’n mediationproces eruit?
 • Indicatoren en contra indicatoren voor de toepassing van mediation(vaardigheden)
 • De rol en positie van de overheid in mediation, inclusief relevante wetgeving
 • De escalatieladder van Glasl in de context van overheidsoptreden- en communicatie

Zoals gezegd, in deze training ligt de focus op het oefenen van mediationvaardigheden. We gaan aan de slag met de rol, houding en vaardigheden die nodig zijn om als een onafhankelijke en neutrale mediator op te treden om zo strijdende partijen te verbinden en hen te helpen uiteindelijk zèlf een oplossing voor hun conflict te vinden. Die vaardigheden kun je in een neutrale rol inzetten, of in je dagelijkse (niet-neutrale) werkzaamheden als professional.

Door middel van oefeningen, rollenspellen en intervisie oefenen we de klassieke mediationvaardigheden zoals die hierboven beschreven staan.

Inschrijven?

Deze korte training is ook geschikt voor professionals die de opleiding tot beleidsbemiddelaar willen volgen maar nog geen mediationopleiding of mediationvaardigheidstraining hebben gedaan. Tevens kunnen overheidsmediators, beleidsbemiddelaars deelnemen aan deze training als ‘opfriscursus’.

Wil je je inschrijven of meer weten, neem dan contact op via het algemene contactformulier.