Buurtbewoner vs ontwikkelaar vs gemeente – Casus NM 2016

De raad van de gemeente heeft een bestemmingsplan vastgesteld, inhoudend de bouw van een nieuwe woonwijk inclusief een supermarkt. De supermarkt is zodanig gesitueerd dat een buurtbewoner een beroepsprocedure is gestart bij de Raad van State en een voorlopige voorziening heeft ingediend. De oprit naar de supermarkt is tegenover zijn woning en hij verwacht daardoor overlast en op termijn schade aan zijn woning.


De partijen hebben aangegeven te willen proberen er in een mediation samen uit te komen. De bewoner is niet tegen het plan, maar wil dat de ontwikkelaar de schade erkent. De ontwikkelaar heeft een overeenkomst met een supermarktketen gesloten en heeft er belang bij om zo snel mogelijk en in ieder geval dit jaar met de bouw starten.