Een gezin versus de sociale dienst – Casus Nederlandse Mediation 2015

Al meer dan 3 jaar zijn er conflicten en grote spanningen tussen de sociale dienst en de familie. Na het faillisement van het bedrijf van de familie is er bijstand en minima beleid aangevraagd.

Verschillende bezwaarprocedures zijn doorlopen. De relatie tussen de familie en de sociale dienst raakt steeds meer verstoord. Op aanraden van de rechter wordt in een mediationtraject gezocht naar een duurzame oplossing.