Mediation bij Terugvordering en Verhaal – Frans Spekreijse en Gjalt Schippers
In 2018 hebben medewerkers van de afdeling Terugvordering en Verhaal van de gemeente Zwolle, die deel uitmaakt van de afdeling Inkomensondersteuning, een workshop en een opleiding mediationvaardigheden gevolgd.

Een jaar later inventariseren wij de gevolgen die dit heeft gehad voor de burger én de gemeente.
 Frans Spekreijse en Gjalt Schippers, beiden registermediator, hebben de training mediationvaardigheden van Langhenkel-Talenter toegespitst op het vakgebied Terugvordering en Verhaal en kijken samen met de medewerkers terug op een jaar anders werken.