Mediation in het openbaar bestuur en bestuursrecht (NJB, 2013)

Uitgebreid overzichtsartikel over de toepassing van mediation en andere vormen van ADR in het publiekrecht, geschreven door Aik Kramer in het Nederlands Juristen Blad (2013)

In dit uitgebreide overzichtsartikel, geschreven voor het Nederlands Juristen Blad komt aan bod hoe mediation zich verhoudt tot politieke besluitvorming en juridische procedures.

Aan de hand van een overzicht van de verschillende mediation-toepassingen laat het artikel zien wanneer een mediator kan worden ingezet en welke rol het betrokken bestuursorgaan in de mediation speelt.

In dit artikel komt ook het belangrijke onderscheid tussen bemiddelend bestuur en onderhandelend bestuur aan de orde.