Procesbegeleiding in participatietrajecten (BZK, 2010)

Publicatie van met Ministerie van Binnenlandse Zaken (2010) geschreven door Aik Kramer

Deze publicatie heeft als doel procesbegeleiding in participatietrajecten effectiever te maken voor zowel overheden als burgers en maatschappelijke organisaties. Dit wordt gedaan door gemeenten een handleiding te bieden waarmee zij de precieze rol en meerwaarde van procesbegeleiding in een concreet traject kunnen vaststellen.

Hiervoor is een kwalitatieve analyse van de rol van verschillende procesbegeleiders uitgevoerd. Daarnaast zijn er onderzoeksinterviews met professionals en odnerzoekers op het gebied van burgerparticipatie afgenomen.

De resultaten van dit onderzoek zijn tijdens een bijeenkomst in maart 2010, georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, besproken met professionals. Dit heeft onder andere geleid tot aanbevelingen aan het Ministerie over procesbegeleiding als bouwsteen van participatiebeleid en deze praktische tekst voor gemeenten.

Met deze tekst in de hand kunnen gemeenten vragen rond procesbegeleiding in concrete participatietrajecten beantwoorden, zoals wanneer en welk type procesbegeleiding in een bepaald traject gewenst is en welke personen deze rol mogelijk kunnen vervullen.