Publicaties

Buurtbewoner vs ontwikkelaar vs gemeente – Casus NM 2016

De raad van de gemeente heeft een bestemmingsplan vastgesteld, inhoudend de bouw van een nieuwe woonwijk inclusief een supermarkt. De supermarkt is zodanig gesitueerd dat een buurtbewoner een beroepsprocedure is gestart bij de Raad van State en een voorlopige voorziening heeft ingediend. De oprit naar de supermarkt is tegenover zijn woning en hij verwacht daardoor …

Buurtbewoner vs ontwikkelaar vs gemeente – Casus NM 2016 Lees verder »

Een gezin versus de sociale dienst – Casus Nederlandse Mediation 2015

Al meer dan 3 jaar zijn er conflicten en grote spanningen tussen de sociale dienst en de familie. Na het faillisement van het bedrijf van de familie is er bijstand en minima beleid aangevraagd. Verschillende bezwaarprocedures zijn doorlopen. De relatie tussen de familie en de sociale dienst raakt steeds meer verstoord. Op aanraden van de …

Een gezin versus de sociale dienst – Casus Nederlandse Mediation 2015 Lees verder »

Mediation bij Terugvordering en Verhaal – Frans Spekreijse en Gjalt Schippers

In 2018 hebben medewerkers van de afdeling Terugvordering en Verhaal van de gemeente Zwolle, die deel uitmaakt van de afdeling Inkomensondersteuning, een workshop en een opleiding mediationvaardigheden gevolgd. Een jaar later inventariseren wij de gevolgen die dit heeft gehad voor de burger én de gemeente.
 Frans Spekreijse en Gjalt Schippers, beiden registermediator, hebben de training …

Mediation bij Terugvordering en Verhaal – Frans Spekreijse en Gjalt Schippers Lees verder »